Deklaracja zgodności

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

 

1. Sprzedawca:

INTER ARMA Sp. z o.o.

PL 32-064 Rudawa, ul. Krakowska 60

NIP: 676-22-35-733  REGON: 356689112

 

2. Nazwa wyrobu: worki PA/PE próżniowe, bezbarwne, grubość  70 µm.

3. Przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu: opakowania do artykułów spożywczych

4. Partia wyrobu objęta deklaracją zgodnie z: dokumentem sprzedaży.

5. Na podstawie deklaracji producentów surowców oraz wyników przeprowadzonych badań deklarujemy, że wymieniony w pkt. 2 materiał opakowaniowy jest bezpieczny w kontakcie z żywnością, spełnia parametry jakościowe i ochrony środowiska oraz spełnia wymagania ujęte w:

a) Dyrektywie Rady 82/711/EWG z dnia 18.10.1982 ustanawiająca podstawowe zasady niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi wraz ze zmianami 93/8/EWG; 97/48 WE;

b) Dyrektywie 94/62/WE wraz ze zmianami w Dyrektywie 2004/12/WE; 2005/20/WE;

c) Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004;

d) Rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006;

e) Rozporządzeniu (WE) nr 10/2011 z 14.01.2011r.

f)  Ustawie z dn. 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr    171, poz. 1225 z dn. 27 września 2006);

g) Ustawie z dnia 11 maja 2001r. art. 1 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z póżn. zm.  z dnia 22.06.2001) zgodnie z Dyrektywą 94/62/WE, to jest:

- objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika – zgodnie z PN-EN 13428, jako czynnik krytyczny przyjęto oczekiwania klientów,

- opakowania były projektowane i wykonane w sposób umożliwiający późniejszy recykling zgodnie z PN-EN 13430,

- opakowania zawierały możliwie najmniejszą ilość substancji niebezpiecznych   zgodnie z załącznikiem C PN-EN 13428,

- maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg.

h) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr  129, poz. 904);

Ponadto oświadczamy, iż:

I) Poziom migracji globalnej nie przekracza 10 mg/dm2 powierzchni wyrobu, poziomu zdefiniowanego w Rozporządzeniu WE 10/2001.

Migracja globalna dla płynów modelowych:

  •   3% kwas octowy
  •  50% roztwór alkoholu etylowego

Warunki 10 dni, 40oC (PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 1186-7:2006)

  •  izooktan

Warunki 2 dni, 20oC (PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 1186-14:2005)

 II. Wszystkie opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością sprzedawane przez firmę „INTER ARMA Sp. z o.o.”  są zgodne z przepisami prawa mającymi do nich zastosowanie i nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka.

III. W procesie otrzymywania folii wielowarstwowych z PA/PE wykorzystywanych następnie przez naszą firmę do produkcji opakowań jednostkowych zgodnie z deklaracją producenta nie są stosowane monomery melaminy.

IV. Parametry techniczne są zgodne ze specyfikacjami wyrobów.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? zarejestruj się
Infolinia 12 283 02 63
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl